HOME
PROJECT
TIPS
AAN DE SLAG
JOUW SUGGESTIE
VOORBEELDEN
MEER INFO??
 

Meer info?

 
Algemeen


Sig vzw
www.Sig-net.be info@Sig-net.be

Openbare bibliotheken in Vlaanderen
www.bibliotheek.be

Leesweb
www.leesweb.be info@leesweb.be

Centrum voor Lezen en Informatie (LINC)
www.linc-vzw.be info@linc-vzw.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
www.vaph.be informatie@vaph.be

Kennis- en OndersteuningsCentrum (KOC)
www.koc.be koc@vaph.be

Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG)
www.kvg.be post@kvg.begezinenhandicap@kvg.be

Vereniging personen met een handicap (VFG)
www.vfg.be info@vfg.be

Handicap Informatie en Tips (HINT)
www.hintoostvlaanderen.be info@hintoosvlaanderen.be

Gehandicapten.opzijnbest
www.gehandicapten.opzijnbest.nl

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsbureau vzw
www.toegankelijkheidsbureau.be info@toegankelijkheidsbureau.be

Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO)
www.ato-vzw.be info@ato-vzw.be

Westkans
www.westkans.be info@westkans.be

Provinciale steunpunten toegankelijkheid

Provincie Antwerpen – Dienst Welzijn
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid
geertrui.declerck@welzijn.provant.be

Provincie Limburg
www.limburg.be/steunpunttoegankelijkheid toegankelijkheid@limburg.be

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Welzijn
petra.van.poucke@oost-vlaanderen.be

Provincie West-Vlaanderen - Dienst Welzijn
toegankelijkheid@west-vlaanderen.be

Provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be alexander.leysen@vlaamsbrabant.be


Verstandelijke handicap

KuMen
kumen-vzw kumenvzw@skynet.be

Inclusie Vlaanderen vzw
www.inclusievlaanderen.be secretariaat@inclusievlaanderen.be

VONX
www.vonx.be

 


Doofheid en slechthorendheid

Federatie van Vlaamse Doven en Slechthorenden (Fevlado)
www.fevlado.be info@fevlado.be

Fevlado – diversus vzw
www.fevlado.be info@fevlado.be

Communicatie Assistentie Bureau (CAB)
www.cabvlaanderen.be tolkaanvraag@cabvlaanderen.be

Optimale participatie en integratie van dove en slechthorende
kinderen en volwassenen in de samenleving (OPDOSS)

opdoss@slp-gent.be

Onder Ons
www.onder-ons.be onderons@skynet.be

Auditief-Verbale Integratie Vlaanderen (AVI-V)
info@avi-v.be

Blindheid en slechtziendheid

Luisterpuntbibliotheek
www.luisterpuntbibliotheek.be info@luisterpuntbibliotheek.be

Brailleliga
www.braille.be info@braille.be

Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden
www.kmbsvzw.be info@kmbsvzw.be

Blindenzorg Licht en Liefde
www.blindenzorglichtenliefde.be alg.dir@blindenzorglichtenliefde.be

Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden

02 732 53 24


Omzetcentra braille

Transkript
webicoon www.transkript.besymbool email info@transkript.be


Ontwikkelingsstoornissen

Autisme Centraal
www.autismecentraal.com info@autismecentraal.com

Centrum Zit Stil
www.zitstil.be info@zitstil.be

Sprankel
www.sprankel.be

Die-'s-lekti-kus
www.letop.be info@letop.be

Geraadpleegde literatuur
 • Baert, H. (Red.) (1988). Samen met gehandicapte personen integreren, een onomkeerbaar proces. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
 • Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden. ’t Is te zien! Maar hoe…?! Een klare kijk op slechtziendheid. Brussel: BCBS.
 • Broekaert, E. (Red.) (2000). Handboek bijzondere pedagogiek. Leuven: Garant.
 • Ceyssens, M. (2002). Ik schreif faut. Omgaan met dyslexie. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo.
 • Cooreman, A., & Bringmans, M. (2002). Ik heet niet d/bom. Leren leven met leerstoornissen. Leuven: Acco.
 • De Kok, B., & Land, H. (s.d.). Syllabus welkome gasten: Museum, gastheer en bezoekers met een handicap. Landelijk Contact van Museumconsulenten.
 • Scheiris, I. (2002). Hoe zoenen doven? Een antwoord op de meest gestelde vragen over doofheid. Gent: Cultuur voor Doven.
 • Toemeka (s.d.). Bibliotheekintroductie mentaal gehandicapten. Kessel-Lo: Toemeka.
 • Van Dyck, H. (s.d.). Niet zo maar zo. Kleine wenken voor een prettig kontakt met blinden en slechtzienden. Ekeren.
 • Verstraete, F., D’hoore, R., & Scheiris, I. (2002). Informatiebrochure. Toegankelijkheidsproblematiek bij doven en slechthorenden. s.l.
 • WIV (1997). Syllabus bij de cursus ‘hulpanimator vormingswerk bij personen met een verstandelijke handicap’. Sint-Amandsberg: WIV.
 • Wuyts, B. (1996). Anders maar niet minder. Leven met een handicap. Leuven: Davidsfonds.

Terug naar boven