HOME
PROJECT
TIPS
AAN DE SLAG
JOUW SUGGESTIE
VOORBEELDEN
MEER INFO?
checklist - spelvormen - kijkboek - folder

Kijkboek

KuMen vzw, een organisatie die de participatie van mensen met een verstandelijke handicap aan het cultureel-toeristisch aanbod wil bevorderen, ontwikkelde een kijkboek over de bibliotheek van Gent. In eenvoudige bewoordingen en geïllustreerd met beeldmateriaal stelt het boek de bibliotheek voor. Van dit kijkboek wordt vaak gebruikgemaakt bij de voorbereiding van een bibliotheekbezoek.

Op maat van je eigen bib

Om een kijkboek op maat van je eigen bibliotheek te maken, vind je hier een aanpasbare versie.

Nadat je het Word-document van de site hebt afgehaald, kan je de tekst zelf wijzigen en eigen beeldmateriaal aanbrengen, naargelang de concrete materialen, de infrastructuur, het reglement, enz. van je bibliotheek. Afgedrukt op iets steviger papier, is het kijkboek dan een overzichtelijke en duidelijke leidraad voor de bezoekers.

Hoewel het kijkboek in oorsprong voor personen met een verstandelijke handicap is gemaakt, is het concept van vereenvoudigde basisinformatie ongetwijfeld ook voor andere doelgroepen interessant. Het loont de moeite om bij elke aanvraag samen met de begeleider na te gaan of het kijkboek dienstig kan zijn bij het bezoek (bij wijze van voorbereiding of als document om na afloop mee te geven bijvoorbeeld). De begeleider kan ook aanduidingen geven over de mogelijke moeilijkheidsgraad van de tekst.


Tips om het kijkboek aan te passen

Voor personen met een verstandelijke handicap en/of met autisme bijvoorbeeld, zijn de aanpassingen in het kijkboek niet vrijblijvend. Om de betekenis en de waarde van het kijkboek zo groot mogelijk te maken, hou je best rekening met enkele richtlijnen. Voor wie van plan is het kijkboek te personaliseren door in de pen te kruipen en zelf een aantal (digitale) foto’s van de bib te nemen, de volgende concrete tips:

Voor de tekst
 • Gebruik een groot lettertype. Een puntgrootte van minimum 14 is niet overdreven.
 • Een dubbele regelafstand en spatiëring bevorderen de leesbaarheid.
 • Hou de tekst sober. Vermijd moeilijke en figuurlijke woorden. De tekst die in de aan te passen versie is opgenomen, bevat wat dat betreft al aanpassingen tegenover de oorspronkelijke versie van het kijkboek.
 • Splits moeilijke woorden in lettergrepen.
 • Integreer de pictogrammen en symbolen die in de bibliotheek voorkomen in de tekst.
Voor de beelden
 • Verkies kleurenfoto’s boven beelden in zwart-wit.
 • Breng de handeling die je wilt weergeven centraal in beeld.
 • Fotografeer geen halve hoofden.
 • Laat één en dezelfde persoon doorheen het hele kijkboek als hoofdpersoon figureren. Let ook op details. Bij elke opname dus dezelfde kledij, onveranderde haartooi, enz.
 • Geef de foto van de buitenkant van het bibliotheekgebouw een dynamisch karakter door de hoofdpersoon er te laten binnengaan.
 • Maak beelden van boeken en andere materialen met sprekende titels (bij voorkeur op maat van de interesses van de groep).
Voor de lay-out
 • Vermijd een drukke lay-out. Voorzie veel witruimte tussen de tekst en de beelden.
 • Plaats de tekst aan de linkerzijde en de beelden aan de rechterzijde van de bladzijden.
 • Laat de beelden elkaar niet overlappen. Neem per bladzijde of titel slechts één foto op.

Terug naar boven