HOME
PROJECT
TIPS
AAN DE SLAG
JOUW SUGGESTIE
VOORBEELDEN
MEER INFO?
checklist - spelvormen - kijkboek - folder

Spelvormen: quiz


Benodigdheden
  • scorebord
  • antwoordbordjes met ‘a’, ‘b’ en ‘c’
Spelregels
  • In groepjes van twee of drie beraden de deelnemers zich over het juiste antwoord.
  • Op het sein steken ze hun antwoordbordje omhoog.
  • De spelleider houdt de score bij.
Vragen

1. Je moet ingeschreven zijn in de bibliotheek om
a. het gebouw binnen te mogen
b. boeken ter plaatse in te kijken
c. een boek te ontlenen

2. Hoeveel boeken mag je in totaal naar huis meenemen?
a. drie
b. vijf
c. acht

3. Hoelang mag je het materiaal houden?
a. vier weken
b. drie weken
c. twee weken

4. Hoe oud moet je zijn om lid te worden van de bibliotheek?
a. om het even
b. drie jaar
c. zes jaar

5. Hoe weet je wanneer je de boeken moet terugbrengen?
a. Dat moet je zelf onthouden.
b. De bibliothecaris stuurt je een kaartje.
c. Op je kaart wordt de datum vermeld.

6. Als je de boeken te laat terugbrengt, betaal je als boete
a. niets
b. 50 eurocent per boek, om het even hoe veel je te laat bent
c. 50 eurocent per boek, per week te laat

7. (…)

Andere spelvormen:

Terug naar boven